Zdravotnické služby

Carvac s.r.o. je soukromé zdravotnické zařízení. Provozuje léčebnu dlouhodobě nemocných, která poskytuje lůžkovou ošetřovatelskou a rehabilitační péči. Péče je poskytována především klientům z oborů interna, chirurgie, neurologie, onkologie a ARO. Ve skladbě klientů převažují starší klienti s interními diagnózami s komplikacemi stárnutí. Z chirurgických oborů jsou hospitalizování především klienti na doléčení po zlomeninách a operacích po odeznění akutního stavu pacienta. Společnost provozuje léčebnu v areálu bývalé ašské nemocnice.