Programy pro klienty

Pro naše klienty jsou pořádány oslavy tradičních svátků vánočních a novoročních, dále pak vystoupení divadelních a pěveckých souborů. Pořádáme výlety po Ašském výběžku. S našimi klienty provádíme skupinové programy (malování, zdobení perníků, kuželky ...). Tradičně naše klienty navštěvuje Mikuláš. Samozřejmostí je duchovního zázemí pro naše klienty.