Zajištění sociální péče

Zdravotní péče je zajišťována kvalifikovaným personálem 24 hodin denně. Zdravotní péči zajišťují registrované zdravotní sestry. Lékařská péče je zajištěna praktickým lékařem MUDr. Vojkůvkou. Ordinační hodiny lékaře jsou vždy ve čtvrtek 7:00 - 8:00.