Rozsah poskytování služeb

Zařízení poskytuje celoroční (24 hodinovou) péči o ubytované klienty, včetně zajištění celodenního stravování, úklidu, praní prádla, drobných oprav, zdravotní, ošetřovatelské a sociální péče. Nabízí a poskytuje pomoc v rozsahu odpovídajícímu potřebám klienta vzhledem k jeho zdravotnímu stavu a k možnosti spolupráce s rodinou. Vytváří podmínky pro udržení nebo zlepšení soběstačnosti v základních životních dovednostech a při uspokojování psychosociálních potřeb. Péči zajišťuje kvalifikovaný personál dle zákona 108/2006 Sb..

Služba je poskytována v souladu s Regionální kartou Karlovarského kraje

Dokumenty ke stažení

 

Péče je poskytována v těchto základních činnostech

  •  Ubytování
  • Strava
  • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
  • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
  • Sociálně terapeutické a akviziční činnosti
  • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí