Odborný personál

Konšalová Dana - hlavní sestra

Bc. Rohanová Michaela, DiS. - vedoucí sociální pracovník

Bc. Pavelková Dana, DiS. - zdravotně sociální pracovník, sociální pracovník

Mgr. Jarausch Markéta - vrchní sestra

Drofová Lenka - staniční sestra ODD A

Přibáňová Zuzana DiS.  -staniční sestra ODD C

Olšáková Věra - vedoucí zdravotnický pracovník Domova pro Seniory

Bc. Franček Vladimír - rehabilitační pracovník

Bc. Frančeková Jana - rehabilitační pracovník

Mgr. Cupánová Lucie - rehabilitační pracovník

Jandová Marcela DiS. - rehabilitační pracovník