Komu je služba určena

Domov pro seniory CARVAC poskytuje pobytové sociální služby zejména osobám, které mají sníženou soběstačnost a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Služby našeho zařízení mohou využívat klienti z celé ČR. Domov pro seniory CARVAC se nachází v klidné části příhraničního města Aše, obklopen zelení.

Cílová skupina klientů

  • dospělí od 60 let
  • mladší senioři od 65 let do 80 let
  • starší senioři nad 80 let

Sociální služba není určena

  •  osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování akutní zdravotní péče v lůžkovém zdravotnickém zařízení
  • osobám, které z důvodu infekční nemoci nejsou schopny pobytu v domově
  • osobám, jejichž chování by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití
  • osobám závislým na návykových látkách