Co si vzít s sebou do Domova pro seniory CARVAC

 Doklady

 •  Platný občanský průkaz s vyznačením českého státního občanství
 •  Rodný list, oddací list, případně úmrtní list manžela / manželky
 •  Průkaz zdravotní pojišťovny
 •  Průkazky z odborných lékařských pracovišť (diabetologie a pod.)
 •  Poslední výměr důchodu, který jste obdržel(a) od ČSSZ
 •  Kontakt na rodinu, popřípadě blízké známé (písemný přehled - jméno, adresa, tel. čísla, e-mail)
 •  Rozhodnutí o přiznání příspěvku na péči
 •  Rozhodnutí soudu o zbavení způsobilosti k právním úkonům a list opatrovníka

Pro vlastní potřebu

 •  Oblečení - spodní prádlo, noční prádlo, župan, domácí prádlo, vycházkový oděv
 •  Obuv - domácí, vycházková
 •  Hygienické potřeby - hřeben, kartáček na zuby, čistící prostředky na zuby, mýdlo, sprchový gel, šampon, krém na    obličej a ruce, toaletní papír, papírové kapesníky apod.
 •  Kompenzační pomůcky - brýle, zubní protéza, naslouchadlo, hůl, francouzské hole, chodítko, invalidní vozík apod.
 •  Osobní věci - budík, hodiny, rádio, obrázky, květiny, fotografie, knihy apod.
 •  Léky, které potřebujete minimálně na 5 dní po nástupu včetně jejich přesného dávkování, při inkontinenci pleny a podložky


I když, jsme schopni se o Vás plně postarat, je pro Vás jistě příjemné, když si s sebou vezmete věci, které Vám (v rámci našich prostorových možností) připomínají Váš domov. Od fotografií blízkých přes oblíbené knihy, obrázky a květiny až třeba po Vaše hodiny a rádio atd.