Charakteristika LDN

Charakteristika zařízení

Poskytujeme lůžkovou ošetřovatelskou a rehabilitační péči pro dlouhodobě nemocné pacienty. Základem dlouhodobě úspěšného konceptu našeho zdravotnického zařízení je kvalifikovaný personál s osobním a humánním přístupem ke klientům imitujícím rodinné prostředí, zkušení lékaři, velkorysé dispozice prostředí areálu léčebny s lesoparkem a v neposlední řadě ideální klimatické podmínky a životní prostředí ašského výběžku.

Kvalita lékařské péče a zdravotnického personálu

Na kvalitě lékařské péče a personálu si zakládáme nejvíce. Lékaři pracující v našem zařízení jsou velice erudovaní a jejich předchozí praxe zahrnuje všechny důležité obory. Zdravotní sestry mají mnohaleté zkušenosti s péčí o dlouhodobě nemocné, většina z nich dříve pracovala u lůžek  akutní péče.

Stále zlepšujeme kvalitu služeb

Areál bývalé ašské nemocnice postavené ve 30. letech představuje jedinečný soubor staveb a pavilonů v uzavřeném areálu ve vilové části města. Postupnou rekonstrukcí opět vdechujeme život jeho v minulosti zanedbaným a neudržovaným částem a dáváme je k dispozici našim klientům. Do areálu postupně soustřeďujeme další zdravotnické a sociální služby - ambulance, rehabilitaci, přípravu jídel a pod.