Režim návštěv od 7. 3. – 13. 3. 2022 v LDN a Domově pro seniory Carvac

01.03.2022

K uskutečnění návštěvy je třeba doložit jednu z níže uvedených možností

 

    • doklad o absolvování PCR testu ne starší než 72 hodin nebo antigenního testu provedeného zdravotnickým pracovníkem na SARS CoV-2 s negativním výsledkem ne starší 24 hodin

    • případně certifikát o ukončeném očkování, kde od dokončení očkovacího schématu uplynulo nejméně 14 dní a zároveň u osob starších 18 let nejvýše 270 dní nebo byla aplikována posilující dávka,

    • případně doklad, že v době 180 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění covid-19

 

Naše zařízení testování neprovádí.

 

• Návštěvy jsou možné v době od 10.00 – 15.00 v LDN a DpS od pondělí do pátku.
• Návštěvu je nutné vždy předem telefonicky domluvit na telefonním čísle 354403131 (DpS) nebo 354403121 (LDN odd. A) a 354403122 (LDN odd. C) to v době od 10.00 do 15.00
• Na návštěvu mohou zároveň přijít max. dvě osoby
• Každé navštěvující osobě bude změřena tělesná teplota, v případě teploty nad 37,0 °C nebude návštěva umožněna
• Každá návštěva je povinna si při příchodu i odchodu dezinfikovat ruce
• Návštěvy jsou povinny po celou dobu návštěvy používat respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu, a to i na jednolůžkových pokojích
• Návštěvy nesmí po dobu návštěvy v budově konzumovat žádné potraviny
• Klient nebo pacient může mít pouze jednu návštěvu denně
• Návštěvy jsou povinny dodržovat odstup 2 m od ostatních osob
• Není povoleno opouštět s klientem nebo pacientem areál zařízení
• Na vícelůžkovém pokoji může být návštěva pouze u jednoho klienta, pacienta, na pokoj návštěvu doprovodí pracovník zařízení
• Návštěvám není povoleno pohybovat se bez doprovodu po budově, vyhledávat lékaře nebo jiné pracovníky

V Aši dne 1. 3. 2022

Zpět na seznam novinek