Režim návštěv od 12.4.2021 v LDN a DpS

12.04.2021

Režim návštěv od 12.4.2021 v LDN a Domova pro seniory

 

 

Návštěvy doloží doklad o absolvování PCR nebo antigenního testu na SARS CoV-2 s negativním výsledkem ne starší 48 hodin nebo certifikát MZČR o absolvování očkování proti covid-19 s aplikací 2. dávky min. 14 dnů přede dnem návštěvy nebo doklad (lékařské potvrzení, sms o pozitivním PCR testu), že v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění covid-19

Naše zařízení testování neprovádí.

Antigenní test bude uznám pouze v případě provedení zdravotnickým zařízením, nebudou uznány tzv. testy pro samotestování (např. ve firmách).

Návštěvy jsou možné v době od 10.00 do 14.30 (v 15.00 musí návštěva opustit budovu), návštěvy jsou možné v LDN a DpS od pondělí do pátku

Návštěvu je nutné vždy předem telefonicky domluvit na telefonním čísle 354403131 (DpS) nebo 354403121 (LDN odd. A) a 354403122 (LDN odd. C) to v době od 10.00 do 15.00

Na návštěvu mohou zároveň přijít max. dvě osoby,

Každé navštěvující osobě bude změřena tělesná teplota, v případě teploty nad 37,0 °C nebude návštěva umožněna,

Každá návštěva je povinna si při příchodu i odchodu dezinfikovat ruce,

Návštěvy jsou povinny po celou dobu návštěvy používat respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu, a to i na jednolůžkových pokojích,

Návštěvy nesmí po dobu návštěvy v budově konzumovat žádné potraviny,

Klient nebo pacient může mít pouze jednu návštěvu denně,

Návštěvy jsou povinny dodržovat odstup 2 m od ostatních osob,

Není povoleno opouštět s klientem nebo pacientem areál zařízení,

 

Návštěva na pokoji klienta by měla trvat max. 30 minut,

Na vícelůžkovém pokoji může být návštěva pouze u jednoho klienta, pacienta, na pokoj návštěvu doprovodí pracovník zařízení,

Zpět na seznam novinek