Režim návštěv od 9.7.2021 v LDN a DpS

09.07.2021

K uskutečnění návštěvy je třeba doložit jednu z níže uvedených možností:


    • doklad o absolvování PCR testu s negativním výsledkem ne starším 7 dnů nebo doklad o absolvování antigenního testu na SARS CoV-2 s negativním výsledkem ne starším 72 hodin

    • doklad o prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění COVID-19, uplynutí doby izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, a od prvního pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní; tyto skutečnosti se prokazují lékařskou zprávou

    • doklad o tom, že od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní

    • doklad, že od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19,“.

    • navštěvující osoba na místě podstoupí vlastní preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem


Naše zařízení testování neprovádí.

 


Návštěvy jsou možné v době od 10.00 – 16.00 v LDN a DpS od pondělí do neděle

Návštěvu je nutné vždy předem telefonicky domluvit na telefonním čísle 354403131 (DpS) nebo 354403121 (LDN odd. A) a 354403122 (LDN odd. C) to v době od 10.00 do 15.00
Na návštěvu mohou zároveň přijít max. dvě osoby.
Doba trvání návštěvy cca 30 minut.
Na vícelůžkovém pokoji může být návštěva pouze u jednoho klienta, pacienta, na pokoj návštěvu doprovodí pracovník zařízení.


Každé navštěvující osobě bude změřena tělesná teplota, v případě teploty nad 37,0 °C nebude návštěva umožněna.
Každá návštěva je povinna si při příchodu i odchodu dezinfikovat ruce.
Návštěvy jsou povinny po celou dobu návštěvy používat respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu, a to i na jednolůžkových pokojích.
Návštěvy nesmí po dobu návštěvy v budově konzumovat žádné potraviny.
Návštěvy jsou povinny dodržovat odstup 2 m od ostatních osob.
Není povoleno opouštět s klientem nebo pacientem areál zařízení.

 

V Aši dne 8.7. 2021

Zpět na seznam novinek